<noframes id="xdgru"><rt id="xdgru"><rt id="xdgru"></rt></rt><noframes id="xdgru"><noframes id="xdgru"><delect id="xdgru"><delect id="xdgru"></delect></delect><noframes id="xdgru"><noframes id="xdgru"><noframes id="xdgru"><noframes id="xdgru"><noframes id="xdgru"><noframes id="xdgru"><noframes id="xdgru"><noframes id="xdgru"><noframes id="xdgru"><noframes id="xdgru"><noframes id="xdgru"> <noframes id="xdgru"><noframes id="xdgru"><noframes id="xdgru"><noframes id="xdgru"><noframes id="xdgru"><noframes id="xdgru"><noframes id="xdgru"><noframes id="xdgru"><noframes id="xdgru"><noframes id="xdgru"><noframes id="xdgru"><noframes id="xdgru"><noframes id="xdgru"><noframes id="xdgru"><noframes id="xdgru"><noframes id="xdgru"><noframes id="xdgru"><noframes id="xdgru"> <rt id="xdgru"></rt><noframes id="xdgru"><noframes id="xdgru"><noframes id="xdgru"><noframes id="xdgru"><noframes id="xdgru"><noframes id="xdgru"><noframes id="xdgru"><noframes id="xdgru"><noframes id="xdgru"><noframes id="xdgru"><noframes id="xdgru"><noframes id="xdgru"><noframes id="xdgru"><noframes id="xdgru"><noframes id="xdgru"><noframes id="xdgru"><noframes id="xdgru">
阿里众包怎么操作 阿里众包的使用介绍

在百度或者在手机自带应用里面搜索:阿里众包,下载后安装。

安装完,点击打开。填号码和密码,登录。如果没有账号的可以线下载淘宝,注册一个淘宝账号,因为结算是打到支付宝的。所以建议先开通支付宝账号,具体这里就不细说了。

进去后,点击首页,可以看到有很多任务。第一个是数据审核,主要是发布些审核的任务,第二个是数据采集,主要发布些需要采集的图片等等,第三个是数据调研,发布调研的问卷任务。最后一个是合作发布需求。

接着,可以看底下有几个选项。一个是首页;另一个是找任务,跟首页差不多,但是更加明了,只要你区域有的任务都会罗列出来。再有,任务袋,是有你已经领取的任务、待验收的任务、已经结算的任务和其他。最后一个就是我的,是体现结算后的金额和一些需要帮助的信息。